TSSE Euro-Park Wisłosan

Grupa RB - TSSE EURO-PARK WISŁOSAN
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. INWESTOR
  • produkcyjno-przemysłowe

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz szczegółowej, wielobranżowej koncepcji projektowej inwestycji.

Inwestycja to ważny element w regionie, który ma sprzyjać jego rozwojowi i przyciągając nowych Inwestorów.

Sprawdź pozostałe inwestycje