ZAKRES OFERTY

Nasza oferta obejmuje wszystkie rodzaje projektów architektonicznych oraz dokumentacji – od analizy potencjalnych terenów inwestycyjnych, poprzez indywidualną obsługę projektową, aż po współpracę w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Nasza praktyka wspiera rozwój biznesu, a inwestorzy doceniają szczerą komunikację, rzetelną współpracę, a także funkcjonalną architekturę.

Proces projektowy

Konsulting i analizy-zakres oferty Grupa RB

01.Konsulting
I analizy

Usługi przedprojektowe: wizja lokalna istniejącego obiektu, analiza terenu nieruchomości określająca jej potencjał i możliwości inwestycyjne zgodnie ze standardem oraz oczekiwaniami Inwestora.

Rekomendacja w zakresie doboru optymalnych rozwiązań projektowych oraz planowanie strategii prowadzenia inwestycji. Kompleksowe i rzetelne wsparcie techniczne, analiza potrzeb niezależnie od stopnia złożoności planowanej inwestycji.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - zakres oferty Grupa RB

02.Koncepcja funkcjonalno-
przestrzenna

Analiza warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie programu i koncepcji zakładającej uzyskanie optymalnych parametrów inwestycji.

Rekomendacja w zakresie skutecznych rozwiązań projektowych. Wstępna propozycja zagospodarowania terenu, uwzględniająca rodzaj planowanych obiektów oraz przedstawienie programu funkcjonalnego, z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń.

Kompleksowa analiza chłonności działki.

Procedura formalno-prawna -zakres oferty Grupa RB

03.Procedura
formalno-prawna

Przeprowadzenie procedury formalno-prawnej w procesie administracyjno-budowlanym niezbędnej do realizacji inwestycji.

Możliwość wsparcia lub reprezentowanie Inwestora oraz jego interesów przed organami administracji samorządowej i państwowej od etapu koncepcji, do wybudowania i odebrania obiektu.

Przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz związanych z nimi wszelkich formalności, działając jako pełnomocnik Inwestora w procesie administracyjno-budowlanym.

Profesjonalne wsparcie doświadczonych projektantów oraz specjalistów od spraw prawnych.

Opracowanie-dokumentacji - zakres oferty Grupa RB

04.Opracowanie
dokumentacji

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętym przez Inwestora standardem lub wypracowanie indywidualnych rozwiązań z poszanowaniem historii miejsca, jego sąsiedztwa, warunków prawnych i naturalnych zgodnie z warunkami zabudowy lub miejskim planem zagospodarowania przestrzennego, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, innymi obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi Klienta.

Nadzór autorski zakres oferty Grupa RB

05.Nadzór
autorski

Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie prawnie określonym, bądź w zależności od potrzeb – indywidualnie rozszerzonym, spełniającym nawet najbardziej wymagające oczekiwania Inwestora.

Kontrola zgodności prowadzonych robót z projektem budowlanym, w tym bieżąca weryfikacja wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a także uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych.

 

Nadzór inwestorski -zakres oferty Grupa RB

06.Nadzór
inwestorski

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych na każdym etapie, w zakresie spersonalizowanych nadzorów inwestycyjnych.

Elastyczne i indywidualne podejście gwarantujące pełną opiekę inwestycyjną.

Dedykowany nadzór techniczny zgodny z wyspecjalizowanymi standardami przedstawianymi przez Inwestora.

W CZYM JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC?

Inwentaryzacje, skanowanie 3D-zakres oferty Grupa-RB

01.Inwentaryzacje
skanowanie 3D

Sporządzenie lub aktualizacja dokumentacji rysunkowej istniejących obiektów budowlanych. Dokładność i precyzja zarówno podczas pomiaru, jak i opracowania. Inwentaryzacje z użyciem skanera laserowego 3D pozwalające uzyskać szczegółowe dane przestrzenne dotyczące konkretnego obiektu oraz umożliwiające precyzyjne przygotowanie dokumentacji projektowej.

Skanowanie 3D budynków i inwentaryzacja budowlana 3D umożliwiają:

 • tworzenie modeli 3D do dalszego projektowania,
 • modelowanie do celów BIM,
 • przedstawianie projektów w wirtualnej rzeczywistości,
 • symulacje na projekcie np. przebudowy, montażu.
Projektowanie i aranżowanie wnętrz -zakres oferty Grupa RB

02.Projektowanie i aranżowanie
wnętrz

Projektowanie i aranżacja wnętrz komercyjnych i biurowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz wymagań Inwestorów przy uwzględnieniu aspektów technicznych, wymagań, standardów i założeń biznesowych.

Projekty i aranżacja lokali mieszkalnych, usługowych oraz części wspólnych w obiektach mieszkaniowych, a także obiektach wielofunkcyjnych typu mixed-use.

Obsługa całościowego procesu obejmuje:

 •  analizę przedprojektową (inwentaryzacja, wytyczne, strategia przedprojektowa),
 • opracowanie projektu funkcjonalnego (space plan),
 • opracowywanie wielobranżowych projektów budowlanych oraz wykonawczych,
 • nadzór autorski nad inwestycją.

Wizualizacje 3D, nagrania dronem -zakres oferty Grupa RB

03.Wizualizacja 3D
nagrania dronem

 

Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych obiektów budowlanych z powietrza przy użyciu dronów:

 • w celach promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych konkretnych inwestycji,
 • do wykorzystania w celach cyklicznej dokumentacji kolejnych etapów powstawania obiektów,
 • w celu monitorowania stanu technicznego obiektów,
 • rejestracji rozbiórek obiektów,
 • przy inwentaryzacjach budynków istniejących na cele przebudowy,
 • działek pod sprzedaż.
Przygotowanie i opracowanie materiałów marketingowych do komercjalizacji obiektów -zakres oferty Grupa RB

04.Materiały
marketingowe

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów marketingowych do komercjalizacji obiektów.

Przygotowywanie niezbędnych wizualizacji, pakietów startowych oraz prezentacji, których celem jest wsparcie procesu komercjalizacji obiektów.

Kompleksowa oprawa graficzna i wizerunkowa materiałów promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych dostosowana do określonej grupy Klientów oraz wytycznych i standardów Inwestora.

Współtworzenie strategii komercjalizacji, już od etapu analizy i projektów funkcjonalnych, dzięki doświadczeniu korporacyjnemu oraz znajomości standardów.

Portfolio