Kameralne osiedle w zabudowie wielorodzinnej

Projekt kameralnego osiedla -Grupa RB
  • mieszkaniowe

Projekt kameralnego osiedla w zabudowie wielorodzinnej (ok. 370 mieszkań) o niskiej intensywności oraz rekreacyjnym charakterze, z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej, z zachowaniem istniejącego drzewostanu.

Osiedle podzielone jest na strefy mieszkań o różnym przeznaczeniu t.j. strefa domów jednorodzinnych, strefa mieszkań ekonomicznych, strefa mieszkań wyższego standardu czyli tzw. willi miejskich. Na parterze dwóch segmentów przewidziano strefę handlowo-usługową. Projekt charakteryzują ponadnormatywne rozwiązania w zakresie jakości architektury i urbanistyki.

Sprawdź pozostałe inwestycje