Centrum Usług Wspólnych Kaufland

Projekt sali konferencyjnej - Grupa RB

Obiekt biurowy zaprojektowany z uwzględnieniem niemieckich norm DIN dotyczących budowy obiektów „bez barier” (z wszelkimi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych) oraz wyposażony w zaawansowane systemy sterowania budynkiem (BMS).

Sprawdź pozostałe inwestycje