Oferta

 • Obszar obsługi obejmuje prace od pomysłu do realizacji inwestycji: doradztwo, projektowanie, nadzór autorski, nadzór inwestorski, nadzór jakościowy.

  To kompleksowa obsługa inwestycji od planowania i analizy lokalizacyjnej do momentu uruchomienia obiektu wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych umożliwiających przystąpienie do użytkowania, z pełną kontrolą na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

  Oferujemy usługi:

  • doradztwa inwestycyjnego
  • projektowania architektonicznego i wielobranżowego
  • przygotowania i prowadzenia inwestycji
  • nadzorów inwestorskich i jakościowych
  • inwestorstwa zastępczego
 • Dział Projektowy

  • kompleksowa obsługa projektowa inwestycji (architektura, koordynacja międzybranżowa, projekty budowlane, wykonawcze, pełna procedura administracyjna zakończona uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, dokumentacja powykonawcza)
  • analizy, doradztwo inwestycyjne (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i niezbędnych dokumentów formalno-prawnych itp.)
  • nadzory autorskie
 • Dział Nadzoru i Kontroli Inwestycji

  • wielobranżowe nadzory inwestorskie, inwestorstwo zastępcze (reprezentacja inwestora na placu budowy i wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, kontrola zgodności prac z projektem, prawem i odpowiednimi przepisami; zakończenie inwestycji prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie)
  • nadzory jakościowe (kontrola jakości i wielobranżowa koordynacja procesu inwestycyjnego, weryfikacja prawidłowości i zgodności prac z projektem, z przepisami i standardem inwestora, wszelka pomoc specjalistyczna na życzenie klienta)
  • usługi inżynierskie (kosztorysy, ekspertyzy techniczne, opracowywanie standardów i procedur związanych z inwestycją)
  • kontrola kosztów (tworzenie harmonogramów, budżetów, przetargi, rozliczenia)
 • Inwestor Zastępczy/Projekt Manager

  • reprezentowanie interesów Inwestora w całym procesie inwestycyjnym na wszystkich etapach projektu
  • uczestnictwo w przetargach i  wyborze wykonawcy
  • organizacja współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym

  W zakresie działań :

  • przygotowanie inwestycji od strony projektowej  (wybór projektanta i weryfikacja projektu)
  • rozpoczęcie realizacji inwestycji z przygotowaniem przetargu , wyborem wykonawcy i przekazaniem placu budowy
  • nadzór nad realizacją: nadzór inwestorski, kontrola jakości, terminów i organizacji robót
  • rozliczenia finansowe inwestycji na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie robót
  • prowadzenie narad koordynacyjnych
  • archiwizacja dokumentacji i korespondencji
  • odbiór inwestycji z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  • kontrola kontraktacji i rozliczeń podwykonawców w zakresie związanym z art. 6471 KC
  • egzekwowanie zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p-poż, BHP, BIOZ
Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Akceptuję
x